Počasí Dnes °C
Odbor kancelář ředitele
Úvodní stránka > Krajský úřad > Odbor kancelář ředitele > Kraj vybírá pro své budovy úklidovou službu. Hodnotit bude ekonomičnost nabídky a zohlední i zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Kraj vybírá pro své budovy úklidovou službu. Hodnotit bude ekonomičnost nabídky a zohlední i zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Kraj vybírá pro své budovy úklidovou službu. Hodnotit bude ekonomičnost nabídky a zohlední i zaměstnávání osob se zdravotním postižením

5. 4. 2017

Rada Libereckého kraje včera rozhodla o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Provádění úklidových služeb v budově sídla Libereckého kraje a Evropského domu, včetně přilehlých prostor“. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného a komplexního úklidu v objektu sídla Libereckého kraje - budovách A, B, C a v objektu Evropského domu - budovy E, včetně mytí oken, pravidelného úklidu venkovních ploch, úklidu sněhu a poskytování denního servisu.

„Liberecký kraj se rozhodl využít možnosti zákona o zadávání veřejných zakázek a stanovit základním hodnotícím kritériem ekonomickou výhodnost nabídky,“ uvádí statutární náměstkyně hejtmana Jitka Volfová. „Sociálním aspektem této veřejné zakázky je zohlednění zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Liberecký kraj bude v rámci subkritéria hodnotit počet osob se zdravotním postižením podílejících se na plnění veřejné zakázky,“ upřesňuje Volfová.

Krajský úřad Libereckého kraje se aktivně věnuje zaměstnávání osob se zdravotním postižením, v současné době jich na úřadě pracuje osmnáct. Prošel genderovým auditem a nastavil akční plán podpory rovných příležitostí. „Krajský úřad zaměstnává o 2,99 % více osob se zdravotním postižením než je zákonem stanovený povinný podíl. Tento zodpovědný přístup k začleňování osob se zdravotním postižením do běžného pracovního života je mezi institucemi veřejné správy ojedinělý,“ říká ředitel krajského úřadu René Havlík.

Bc. Dědková Markéta
marketa.dedkova@kraj-lbc.cz
485226324 / 739541624

rss

Zpracovávám...