Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Krajský úřad je na špici veřejného sektoru již řadu let. Letos získal v Národní ceně kvality České republiky třetí místo

21. 05. 2021

Rada kvality při Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) každoročně vyhlašuje Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost a Národní cenu kvality České republiky. Do soutěže se tradičně hlásí i Krajský úřad Libereckého kraje. V kategorii programu EXCELENCE (digitální stát/veřejný sektor) získal za rok 2020 třetí místo. Slavnostní vyhlášení bylo kvůli koronaviru přesunuto na letošek, a to na středu 19. května do prostorů Skleněného sálu v budově MPO.

„Velice mě těší, že se Krajský úřad Libereckého kraje umisťuje v kategoriích soutěže vždy na špici. Ocenění získáváme pravidelně od roku 2012. Zásluhu na tom mají všichni zaměstnanci krajského úřadu. Za jejich práci jim patří poděkování. Velice si jejich nasazení a zodpovědnosti vážím. Pevně věřím, že v nastoleném trendu budeme pokračovat,“ uvedl René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje, který cenu v tomto týdnu na slavnostním vyhlášení osobně převzal.

Krajský úřad už řadu let podniká aktivity, které naplňují společenskou odpovědnost, podporuje ekologický provoz sídla kraje, zapojil se do aktivit v programu Místní agenda 21, v jehož rámci uplatnil své činnosti i výstupy z projektů Zdravý kraj a Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců Krajského úřadu Libereckého kraje.

Akce se uskutečnila za účasti místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu a dopravy Karla Havlíčka a předsedkyně Rady kvality ČR Silvany Jirotkové. Na akci byly poskytnuty záštity prezidenta ČR, předsedy Senátu, předsedy Poslanecké sněmovny a předsedy vlády ČR.

Do soutěže se přihlásilo celkem 71 organizací, uděleno bylo 28 cen, z toho 9 zlatých, 8 stříbrných, 8 bronzových a vyhlášeni byli 3 absolutní vítězové.

Více informací a oficiální tisková zpráva je zde: https://www.narodniportal.cz/narodni-ceny-kvality-2020-uz-znaji-viteze/.

Mgr. Filip Trdla
tiskový mluvčí kraje a krajského úřadu
filip.trdla@kraj-lbc.cz
Telefon: 485226307
Mobil: 770134419