Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář ředitele

Náplň oddělení

  1. Personální a platová agenda pro zaměstnance zařazené do úřadu a odměňování členů zastupitelstva kraje a dalších orgánů kraje
  2. Realizace Strategie rozvoje lidských zdrojů úřadu
  3. Organizace výběrových řízení na volná pracovní místa podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
  4. Organizace vzdělávání, administrace  a  vyhodnocení individuálních plánů vzdělávání zaměstnanců úřadu
  5. Organizace akreditovaného a dalšího povinného vzdělávání zaměstnanců (vstupní vzdělávání, vzdělávání v oblasti BOZP apod.)
  6. Zajištění akreditace vzdělávacích programů u Ministerstva vnitra ČR pro interně realizované vzdělávací programy
  7. Činnosti spojené s tvorbou a používáním sociálního fondu