Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář ředitele

Projekty

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ve spolupráci s Asociací krajů ČR  realizují za podpory Evropského sociálního fondu akreditovaný vzdělávací program s názvem „Specifika a zásady komunikace s osobami se zdravotním postižením“ (číslo akreditace 2014/0673-SP) v rámci projektu "Vzdělávání pracovníků krajských úřadů", reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001196

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001196

Do projektu jsou zapojeni zaměstnanci vybraných odborů Krajského úřadu Libereckého kraje.