Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář ředitele

Kontakty

15 Odbor kancelář ředitele

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Mgr. Jarošová Ivana vedoucí odboru kancelář ředitele 617 485226588
739541700
ivana.jarosova@kraj-lbc.cz
Říhová Marie sekretářka vedoucí odboru kancelář ředitele 618 485226455
739541586
marie.rihova@kraj-lbc.cz

Oddělení spisové služby

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Holubová Stanislava vedoucí oddělení spisové služby C111 485226623
739541588
stanislava.holubova@kraj-lbc.cz
Kubešová Hana spisová služba C111 485226513
hana.kubesova@kraj-lbc.cz
Kubínová Marie spisová služba C111 485226566
marie.kubinova@kraj-lbc.cz
Michálková Michaela spisová služba - archiv CM10 485226341
michaela.michalkova@kraj-lbc.cz
Ťoupalíková Ludmila spisová služba C111 485226563
ludmila.toupalikova@kraj-lbc.cz

Oddělení personální a mzdové

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Ing. Servít Milan vedoucí oddělení personálního a mzdového 621 485226336
739541529
milan.servit@kraj-lbc.cz
Ing. Černá Hana vzdělávání zaměstnanců 622 485226334
739541530
hana.cerna@kraj-lbc.cz
Bc. Dočekalová Irena personalistka 620 485226376
725381610
irena.docekalova@kraj-lbc.cz
Bc. Horáčková Božena vzdělávání zaměstnanců a sociální fond 622 485226683
725311019
bozena.horackova@kraj-lbc.cz
Horáková Renata mzdová účetní 623 485226504
739541697
renata.horakova@kraj-lbc.cz
Bc. Jungerová Veronika mzdová účetní 623 485226339
veronika.jungerova@kraj-lbc.cz

Oddělení hospodářské správy

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Bc. Charypar Tomáš vedoucí oddělení hospodářské správy, zástupce vedoucí odboru kancelář ředitele 1019 485226514
739541632
tomas.charypar@kraj-lbc.cz
Břeň Radek údržba CM07 485226560
739541596
radek.bren@kraj-lbc.cz
Bc. Cechlová Marcela ekonomka, sledování čerpání rozpočtů ve vybraných položkách 1016 485226337
725456273
marcela.cechlova@kraj-lbc.cz
Dvořák Ladislav elektrikář CM04 485226220
739541696
ladislav.dvorak@kraj-lbc.cz
Ing. Dvořák Radomír ostraha 149 485226112
739541565
radomir.dvorak@kraj-lbc.cz
Engel Rudolf instalatér, topenář CM07 485226507-8
778543203
rudolf.engel@kraj-lbc.cz
Grajcar Ondrej elektrikář CM07 485226221
778543206
ondrej.grajcar@kraj-lbc.cz
Hána Jaroslav provozní elektrikář CM04 485226561
606781253
jaroslav.hana@kraj-lbc.cz
Kadlec Václav ostraha 149 485226112
739541565
vaclav.kadlec@kraj-lbc.cz
Kopáček Milan instalatér, topenář CM07 485226507-8
778724112
milan.kopacek@kraj-lbc.cz
Linhart Vladimír technický zaměstanec oddělení hospodářské správy 1026 485226458
739541686
vladimir.linhart@kraj-lbc.cz
Mazánková Hana zajišťování kancelářských potřeb, agenda mobilních telefonů 1018 485226515
739541647
hana.mazankova@kraj-lbc.cz
Morávková Jaroslava pokladní 1009 485226413
775291002
jaroslava.moravkova@kraj-lbc.cz
Ottlová Jana zaměstnanec oddělení hospodářské správy 1026 485226506
739541526
jana.ottlova@kraj-lbc.cz
Ing. Palová Tereza odborný zaměstnanec - technické zásobování, evidence stanů 1018 485226620
739541554
tereza.palova@kraj-lbc.cz
Ing. Peš Jan ostraha 149 485226112
739541565
jan.pes@kraj-lbc.cz
Pohl Bořivoj ostraha 149 485226112
739541628
borivoj.pohl@kraj-lbc.cz
Ing. Slavíková Magdaléna odborný zaměstnanec 1026 485226505
778543223
magdalena.slavikova@kraj-lbc.cz
Stoklasa Michal údržba CM06 485226507
739541622
michal.stoklasa@kraj-lbc.cz
Bc. Straková Helena odborný zaměstnanec hospodářské správy,zajišťování zasedacích sálů 1010 485226503
739541585
helena.strakova@kraj-lbc.cz
Šrytr Zdeněk zámečník CM07 485226507-8
739541589
zdenek.srytr@kraj-lbc.cz
Trochta Bohumil ostraha 149 485226112
739541565
bohumil.trochta@kraj-lbc.cz
Zítková Vladimíra hospodářská správa, evidence majetku 1017 485226477
739541642
vladimira.zitkova@kraj-lbc.cz
Prokeš Jan ostraha 149 485226112
739541565
jan.prokes@kraj-lbc.cz
Zmatlík Václav ostraha 149 485226112
739541565
vaclav.zmatlik@kraj-lbc.cz

sekretariát samosprávy

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email

oddělení autoprovozu

Jméno Funkce Kancelář Telefon Email
Fejgl Luboš vedoucí oddělení autoprovozu C007 485226484
739541567
lubos.fejgl@kraj-lbc.cz
Michalíček Josef řidič C008 485226478
739541643
josef.michalicek@kraj-lbc.cz
Peřt Roman řidič C008 485226478
724788789
roman.pert@kraj-lbc.cz
Kulhánek Milan provozní zaměstnanec autodopravy 16 485226479
739541569
milan.kulhanek@kraj-lbc.cz
Soják Michal řidič C007 485226478
739541571
michal.sojak@kraj-lbc.cz
Štursa Petr řidič C007 485226478
739541573
petr.stursa@kraj-lbc.cz