Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Odbor kancelář ředitele

Formuláře a tiskopisy

Pracovní řád a Etický kodex Krajského úřadu Libereckého kraje

Pracovní řád Krajského úřadu Libereckého kraje je vydán v souladu s § 306 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s cílem zajistit plnění úkolů Krajského úřadu Libereckého kraje v jeho samostatné i přenesené působnosti a k zajištění jednotného postupu při realizaci pracovněprávních vztahů na úřadě. Tento pracovní řád je závazný pro zaměstnavatele – Liberecký kraj a pro všechny jeho zaměstnance, kteří jsou pro výkon práce zařazeni do úřadu. Přílohu pacovní řádu tvoří "Etický kodex zaměstnance Krajského úřadu Libereckého kraje.

Pracovní řád a Etický kodex - účinnost od 1. 1. 2019

Vzor přihlášky k výběrovému řízení

Vzor písemné přihlášky do výběrového řízení, včetně seznamu dokumentů, které musí uchazeč předložit společně s přihláškou.
 

Osobní dotazník uchazeče

Nedílnou součástí přihlášky k výběrovému řízení je osobní dotazních uchazeče.

Osobní dotazník (formát MS Excel)
Osobní dotazník (formát PDF)

Vzor čestného prohlášení podle zákona č. 451/1991 Sb.

V případě, že se uchazeč hlásí do výběrového řízení na místo vedoucího úředníka, je povinen doložit k přihlášce do výběrového řízení krom lustračního osvědčení také čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, jehož vzor je umístěn v příloze. Toto se nevztahuje na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971.

Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (formát MS Word) (__)
Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (formát OpenDocument) (__)
Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (formát PDF) (__)